איזור
מחדרים
עד חדרים
עיר / ישוב
ממחיר
עד מחיר
שכונה
מקומה
עד קומה
סוג הנכס
טקסט חופשי
חפש

תשובות-מועד אפריל: 28.04.2015  

רשם המתווכים
מועד אפריל: 28.04.2015
להלן התוצאות הבחינה לפי גרסאות:
גרסה 1 גרסה 2 גרסה 3 גרסה 4
1.ג 10.ד 3.ד 12.ג
2.ב 13.ד 12.ג 18.ב
3.א 12.ד 2.ב 9.ב
4.ד 9.א 4.ג 8.ד
5.ד 19.ד 8.ב 25.ג
6.א 13.ד 21.א 7.ב
7.ג 24.ב 9.א 23.ג
8.ד 2.ב 18.ב 3.א
9.ב 8.ד 24.ג 14.ג
10.א 22.ד 5.ב 2.ד
11.ג 1.ד 11.א 4.ד
12.ד 7.ד 1.ג 20.ב
13.א 5.ב 14.ב 16.א
14.ג 18.ד 17.ד 5.ג
15.א 6.ד 7.ב 19.ג
16.ג 17.ד 16.ד 24.א
17.ג 21.ג 10.א 11.ב
18.א 25.ד 22.ד 21.ב
19.ב 14.א 6.ג 1.א
20.ד 11.ג 15.ד 10.א
21.ג 23.ג 19.ב 15.ב
22.ד 4.ד 20.ב 22.ג
23.ב 20.א 25.א 6.ד
24.ג 16.ד 13.ג 13.א
25.ג 3.א 23.ד 17.ג

למבחן לחצו כאן
אפיק פרסום בניית אתרים