איזור
מחדרים
עד חדרים
עיר / ישוב
ממחיר
עד מחיר
שכונה
מקומה
עד קומה
סוג הנכס
טקסט חופשי
חפש

תשובות-מועד הבחינה:אביב 22.04.2009  

רשם המתווכים
מועד הבחינה:אביב 22.04.2009
להלן תוצאות הבחינה לפי הגיסאות:
גרסה 1 גרסה 2 גרסה 3  גרסה 4
1.ג 8.ג 2.ד 19.א
2.ג 16.ב 12.א 20.ג
3.א 12.א 15.ב 24.ד
4.ב 11.ג 9.ג 6.ב
5.א 21.ב 3.א 22.א
6.ג 25.ג 13.ב 21.ב
7.ב 17.ב 21.ד 10.א
8.ב 14.א 14.א 14.ד
9.ג 18.ד 11.ב 11.ג
10.ג 5.ג 24.ב 2.ג
11.ד 2.ג 7.ד 3.א
12.ד 19.ב 1.ד 8.ב
13.ג 20.א 4.ד 1.ג
14.ב 13.ג 5.א 23.ב
15.ג 24.ד 20.א 15.א
16.ד 6.א 17.א 7.ג
17.א 1.א 19.ב 5.ג
18.ד 23.א 18.ב 9.ד
19.ב 4.ג 10.ב 12.ד
20.ג 22.ד 23.ג 13.ג
21.ד 7.ג 16.א 17.א
22.ב 10.א 25.ב 18.א
23.ד 9.ב 6.ג 4.ב
24.ד 3.ד 22.ד 25.ד
25.ג 15.ד 8.ב 16.א
למבחן של המועד הזה לחצו כאן
אפיק פרסום בניית אתרים