איזור
מחדרים
עד חדרים
עיר / ישוב
ממחיר
עד מחיר
שכונה
מקומה
עד קומה
סוג הנכס
טקסט חופשי
חפש

תשובות-מועד הבחינה: אביב 27.04.2010  

רשם המתווכים
מועד הבחינה: אביב 27.04.2010
להלן התוצאות הבחינה לפי הגירסאות:
גרסה 1 גרסה 2 גרסה 3 גרסה 4
1.ב 7.ב 16.ב 3.ב
2.א 16.א 3.ג 12.א
3.א 24.ב 8.ד 24.ג
4.ג 17.א 9.ג 8.א
5.ב 13.ד 15.ד 1.ב
6.א 12.א 12.ד 6.ג
7.ד 11.ב 23.ב 25.א
8.א 8.ב 18.ב 9.ג
9.ב 4.ד 6.ב 4.א
10.ד 14.א 2.ג 23.ג
11.א 23.א 21.ד 18.א
12.כל התשובות מתקבלות 3.כל התשובות מתקבלות 14.כל התשובות מתקבלות 22.כל התשובות מתקבלות
13.ג 6.ג 4.א 7.א
14.א 5.ג 17.ד 20.ד
15.ד 10.ב 11.א 19.ד
16.ג 20.ד 24.ד 10.ב
17.ג 9.ד 1.ג 13.ד
18.ג 2.ב 10.א 11.ב
19.א 21.ב 25.א 5.ב
20.ב 22.א 7.א 16.א
21.ב 18.ב 13.ד 17.ג
22.א 15.א 19.ג 14.א
23.ב 1.ג 20.א 2.ב
24.ב 19.ב 5.א 21.א
25.ג 25.ג 22.ג 15.א

לשאלות של המבחן למועד זה לחצו כאן
אפיק פרסום בניית אתרים