איזור
מחדרים
עד חדרים
עיר / ישוב
ממחיר
עד מחיר
שכונה
מקומה
עד קומה
סוג הנכס
טקסט חופשי
חפש

תשובות-מועד הבחינה: סתיו 28.10.2008  

רשם המתווכים
מועד הבחינה: סתיו 28.10.2008
להלן תוצאות הבחינה לפי הגירסאות:
גרסה 1 גרסה 2 גרסה3 גרסה 4
1.א 13.ג 9.ג 13.ג
2.ד 9.ב 10.א 2.ד
3.ג 22.ג 6.ג 15.ג
4.ג 3.א 19.ב 12.א
5.ב 12.ב 17.ג 21.א
6.ד 4.ג 18.ג 20.א
7.ד 2.ג 13.ד 10.ד
8.א 20.ג 8.א 7.א
9.ב 24.ג 16.ג 4.ב
10.ב 21.ב 23.א 18.א
11.ג 6.ג 22.ב 9.ד
12.ד 16.ב 12.ג 23.ב
13.ב 17.ד 20.ד 16.א
14.ב 18.א 21.ב 17.א
15.ד 19.א 11.ד 11.ב
16.ג 15.א 14.א 8.ד
17.ד 11.ד 7.ג 24.ב
18.א 8.ג 25.א 19.א
19.א 1.ב 24.ב 3.ב
20.א 5.ב 4.א 1.ד
21.ג 7.א 2.ג 22.ג
22.ד 10.א 5.ב 14.ב
23.ג 23.ב 1.ב 25.א
24.א 14.ד 3.ב 5.ג
25.ג 25.ד 15.ג 6.ג
לשאלות של המבחן הזה לחצו כאן
אפיק פרסום בניית אתרים