איזור
מחדרים
עד חדרים
עיר / ישוב
ממחיר
עד מחיר
שכונה
מקומה
עד קומה
סוג הנכס
טקסט חופשי
חפש

תשובות-מועד הבחינה:אביב 30.04.2012  

רשם המתווכים
מועד הבחינה:אביב 30.04.2012
להלן תוצאות הבחינה לפי הגירסאות:
גרסה 1 גרסה2 גרסה3 גרסה 4
1.א 17.ג 2.א 21.א
2.ד 24.ג 7.ד 24.ב
3.ד 8.א 3.ג 13.ד
4.ד 13.ד 18.ג 6.ד
5.ג 16.ד 1.א 20.א
7.ד 4.ג 24.ב 10.א
8.ד 11.ד 22.א 22.ד
9.א 2.ג 8.ד 7.ב
10.ב 3.א 9.ג 8.ג
11.ג 20.א 11.ב 9.ג
12.ב 18.ג 5.ב 5.ג
13.ד 7.ד 20.ב 16.א
14.ד 25.א 10.ג 11.ב
15.א 23.א 4.ג 25.ב
16.ג 6.ד 15.א 12.א
17.ג 14.ג 13.ג 2.ד
18.ד 21.א 6.ג 19.ב
19.ד 22.ג 19.א 4.ב
20.ג 9.ג 23.ב 18.א
21.ד 10.ג 12.א 14.א
22.א 15.א 16.ד 15.ג
23.א 19.ב 25.ב 1.ד
24.ג 1.ב 14.ב 3.א
25.א 5.ב 21.א 17.א
       
למבחן למועד זה לחצו כאן
אפיק פרסום בניית אתרים