איזור
מחדרים
עד חדרים
עיר / ישוב
ממחיר
עד מחיר
שכונה
מקומה
עד קומה
סוג הנכס
טקסט חופשי
חפש

תשובות-מועד הבחינה: קיץ 27.07.2014  

רשם המתווכים
מועד הבחינה: קיץ 27.07.2014
גרסה 1 גרסה 2 גרסה 3 גרסה 4
1.ד 20.ב 19.א 1.ב
2.א 25.א 13.ג 6.א
3.ג 21.א 17.א 14.ג
4.ב 5.ד 8.ד 9.ב
5.ב 12.א 16.ב 23.ג
6.ד 1.ג 11.ב 24.ב
7.ד 18.ד 22.ג 11.ד
8.א 22.ג 5.א 10.ב
9.ב 16.א 15.ד 19.ד
10.א 23.ג 14.ג 4.א
11.א 15.ג 10.ב 3.ב
12.כל התשובות מתקבלות 9.כל התשובות מתקבלות 21.כל התשובות מתקבלות 2.כל התשובות מתקבלות
13.ד 6.א  3.ג 12.א
14.ד 3.ב 6.א 15.א
15.ג 7.ג 18.ג 8.ב
16.א 13.ג 25.ג 7.א
17.ב 10.ד 9.א 17.ב
18.ג 19.ד 7.ג 5.ג
19.א 4.ב 1.א 16.ב
20.ג 14.ג 23.א 25.ב
21.ג 17.ג 2.ג 21.א
22.ב 24.ד 12.ג 22.א
23.ג 11.ד 24.א 13.א
24.א 2.ב 20.ד 20.ד
25.ד 8.א 4.ג 18.ב
למבחן עצמו של המועד הזה לחצו כאן
 
אפיק פרסום בניית אתרים