איזור
מחדרים
עד חדרים
עיר / ישוב
ממחיר
עד מחיר
שכונה
מקומה
עד קומה
סוג הנכס
טקסט חופשי
חפש

תשובות-מועד הבחינה:חורף 22.01.2012  

רשם המתווכים
מועד הבחינה:חורף 22.01.2012
להלן התוצאות של הבחינה לפי הגירסאות:
גרסה 1 גרסה 2 גרסה 3 גרסה 4
1.א 19.א 8.ג 23.ג
2.ד 18.ד 6.ג 20.א
3.ד 28.ד 6.ג 20.א
3.ד 3.ד 12.ד 16.ב
4.ג 13.ג 23.ג 1.ב
5.כל התשובות מתקבלות 22.כל התשובות מתקבלות 18.כל התשובות מתקבלות 9.כל התשובות מתקבלות
6.ג 12.ג 13.א 8.ד
7.ג 8.ג 5.ג 3.ג
8.ב 9.ב 2.ג 12.ג
9.ג 24.א 16.ב 22.ב
10.ד 16.א 7.א 13.ג
11.ב 14.א 24.א 25.ד
12.ג 6.ד 21.א 5.ג
13.ג 21.ב 11.ד 2.ד
14.ג 23.א 19.ב 10.ג
15.ד 11.ד 17.ג 7.ד
16.א 17.א 9.א 18.ג
17.א 5.ד 1.ב 4.ד
18.א 10.ב 3.ב 6.ד
19.ג 25.ב 4.ב 19.א
20.ג 1.ד 14.א 14.ד
21.ד 2.ג 22.ב 21.ב
22.ג 20.ד 25.ג 15.ב
23.ב 7.א 15.ד 24.א
24.ב 4.ג 10.א 17.ב
25.ד 15.א 20.ג 11.ג
לשאלות של המועד הזה לחצו כאן
 
אפיק פרסום בניית אתרים