איזור
מחדרים
עד חדרים
עיר / ישוב
ממחיר
עד מחיר
שכונה
מקומה
עד קומה
סוג הנכס
טקסט חופשי
חפש

הוצאות נלוות לרכישת זכיינות  

הוצאות נלוות לרכישת זכיינות:


זכיינות היא שיטה עסקית מוכרת אשר מאפשרת לאדם אשר רוצה לפתוח עסק עצמאי בבעלותו להתחבר לרשת אשר מוכרת זכיינות ומפעילה מגוון סניפים ברחבי הארץ אשר פועלים לפי שיטת עבודה מסודרת וסימן מסחר אחד. זכיינות טומנת בחובה ידע. זכיינות מאפשרת לזכיין אשר חותם על הסכם זכיינות "לא להמציא את הגלגל מחדש". אבל חשוב להבין שעדיין זכיינות משמעותה- "לפתוח עסק עצמאי". אלו הוצאות צריך לקחת בחשבון ברכישת זכיינות?


להלן מפורטות מספר סוגי הוצאות(לא הכל כמובן)

דמי זכיינות ראשוניים- תשלום עבור החיבור לרשת, שימוש בסימן המסחר ובד"כ כולל בתוכו גם את ההכשרה הראשונית לזכיינים אשר רכשו זכיינות. תמלוגים חודשים- אחוז מסויים מההכנסות אשר משולם לרשת, במקרה שלנו רשת תיווך נדל"ן מהפעילות השוטפת.

עלות שכירות משרד תיווך נדל"ן- משרד תיווך אשר ממנו יוכלו לפעול סוכני תיווך הנדל"ן וינוהלו בו ישיבות צוות ומשאים ומתנים. יש לבחון האם הנכס המושכר מעוצב או שצריך לערוך התאמות/שינויים- עיצוב פנים.

ביטוח צד ג'- לנכס המושכר צריך להיות ביטוח צד ג' וביטוח מבנה או תכולה לפי צרכי המשכיר והשוכר. עובדים- האם ברצון הזכיינים אשר רכשו זכיינות להפעיל עובדים שכירים כגון מנהל משרד או בעל תפקיד מנהלתי אחר? סוכני תיווך נדל"ן הינם פרילנסים ועובדים על בסיס הצלחה כנגד חשבונית.

הוצאות פרסום: גלויות, פליירים, שלטים, קידום דיגיטלי בפייסבוק.

בעלי מקצוע: רואה חשבון,עו"ד

אגרת שילוט
ועוד.....

חשוב מאד להתייעץ עם זכיינים פעילים אשר רכשו זכיינות לגבי הוצאות תפעול שוטפות- נציין שההוצאות משתנות מזכיין לזכיין
אפיק פרסום בניית אתרים