איזור
מחדרים
עד חדרים
עיר / ישוב
ממחיר
עד מחיר
שכונה
מקומה
עד קומה
סוג הנכס
טקסט חופשי
חפש

רשתות תיווך  

רשתות תיווך

רשתות תיווך בישראל לוקחות חלק פעיל בענף תיווך הנדל"ן בישראל ובעולמם של מתווכים בישראל וסוכני תיווך נדל"ן
בישראל בין אם שייכים לרשתות תיווך אשר מוכרות זכיינות ובין אם לאו.

מדוע?

רשתות בישראל בכלל  ורשתות תיווך בפרט מפעילות סניפים הן בבעלות והן בשיטת זכיינות או כמו שאומרים זכיינות בישראל.
הזכיינים אשר רוכשים זכיינות נושאים את סימן המסחר של רשתות התיווך אשר אליו נלווה המוניטין והערכים- בצורה סובייקטיבית כמובן
ופועלים לפי מדיניות ושיטת העבודה של רשתות התיווך, בכפוף לתשלום  אם עסקינן בזכיינות, דמי זכיינות ראשוניים ותמלוגים חודשיים.
כמקרה בוחן ניקח את רשת סוכנויות תיווך נדל"ן אל-הנכס- אשר לה נלווים ערכים של יושרה, מקצועיות, הגינות וכמובן ישראליות.
המועמד לרכישת זכיינות יחתום על הסכם זכיינות, יפתח משרד תיווך נדל"ן ויגייס סוכני תיווך נדל"ן לעבודה  לפי תכנית עסקית, ינהל אותם,
יניע אותם לפעולה ולבניית עסקיהם העצמאיים וכמובן בענף של עצמאיים גם ידאג לשמר אותם.

בפועל, לקוחות הקצה מוכרים, קונים, שוכרים ומשכירים יקבלו שירות אשר נגזר מתוך לימוד שיטת עבודה מסודרת על בסיס מודל מצליח, קרי משרד תיווך מצליח.
וסוכני תיווך הנדל"ן בבואם לבחון עבודה בתיווך נדל"ן יוודאו להצעות עסקיות לפעילות מטעם משרדי תיווך נדל"ן אשר בעליהם רכשו זכיינות. 
אפיק פרסום בניית אתרים