איזור
מחדרים
עד חדרים
עיר / ישוב
ממחיר
עד מחיר
שכונה
מקומה
עד קומה
סוג הנכס
טקסט חופשי
חפש

זכיינות חנויות  

זכיינות חנויות

זכיינות של חנויות ונכסים מסחריים עולה תחת שטח הפעילות נדל"ן מסחרי. בדומה לרכישת זכיינות בתחום נדל"ן למגורים ועיסוק בבניית תכנית
עסקית מתאימה לגיוס סוכני תיווך נדל"ן

לעבודה בענף תיווך הנדל"ן מטעם רשת התיווך, כך גם תהא זכיינות בשטח נדל"ן מסחרי רק שהפעילות תהא שונה, עדיין תהיה מכירה והשכרה של נכסים,
אבל במקרה הזה הנכסים יהיו חנויות, משרדים, מגרשים לוגיסטים ועוד.

גיוס סוכני תיווך נדל"ן במסגרת ניהול משרד תיווך לפי שיטת זכיינות בנדל"ן מסחרי יהיו לפי ההתמחויות המפורטות לעיל ויוכל לעבוד הן באזור
גאוגרפי מסויים ותחום והן בכל הארץ.

לימודי הנדל"ן המתקדמים לאחר מבחן התיווך, קרי מבחן המתווכים, קבלה בדואר של רישיון התיווך ותשלום אגרת התיווך
יכללו לימוד בנושא הקמת חטיבה מסחרית למשרד תיווך, שיטות גיוס סוכני תיווך נדל"ן לתחום הנדל"ן המסחרי ופעילות בתחום.
הרצאות, סדנאות וליווי אישי בנושא כרוך במסגרת לימודי הנדל"ן האלו.
 
אפיק פרסום בניית אתרים