איזור
מחדרים
עד חדרים
עיר / ישוב
ממחיר
עד מחיר
שכונה
מקומה
עד קומה
סוג הנכס
טקסט חופשי
חפש

זכיינות לגיוס סוכני תיווך נדל  

זכיינות לגיוס סוכני תיווך נדל"ן למשרד תיווך

זכיינות לפתיחת משרד תיווך נדל"ן מתבססת על יישום שיטות עבודה מתקדמות אשר נקבעו על בסיס הצלחתו של משרד תיווך מצליח.
שיטות עבודה אלו מועברות במסגרת לימודי הנדל"ן המתקדמים וקורסי התיווך לאחר קבלת רישיון תיווך נדל"ן, תשלום אגרת רישיון תיווך נדל"ן
ומעבר של מבחן המתווכים מטעם רשם המתווכים לאלו אשר יבחרו לרכוש זכיינות, לחתום על הסכם זכיינות ולהצטרף לרשת התיווך כזכיינים.
גיוס סוכני תיווך נדל"ן מהווה הבסיס ולב פעילותו של משרד תיווך הנדל"ן וזאת לומדים בשיעור הראשון במסגרת לימודי הנדל"ן המתקדמים, שכן סוכני תיווך הנדל"ן מחולקים לאזורי

פעילות לפי התכנית העסקית של הזכיינים אשר רכשו זכיינות ומנהלים את המשרד ועוסקים במכירה והשכרה של נכסים באזורי התמחות מסוימים והם מקנים שרותי תיווך נדל"ן
ללקוחות ומקבלים עמלות תיווך אותם חולקים עם הזכיין אשר רכש זכיינות.
גיוס סוכני תיווך נדל"ן אינו דבר קל, אבל בית הספר ללימודי תיווך נדל"ן מהווה מקור נהדר לגיוס סוכני תיווך נדל"ן, אשר לומדים למבחן המתווכים, הכוונה לבחינות הרישוי מטעם רשם
המתווכים לצורך קבלת רישיון תיווך נדל"ן ולאחר תשלום אגרת תיווך הנדל"ן יכולים לעבוד.
שיטות נוספות לגיוס סוכני תיווך נדל"ן למשרד תיווך נדל"ן נלמדות בקורסי הזכיינים אצלנו לזכיינים אשר רכשו זכיינות וחתמו על הסכם זכיינות.
 
אפיק פרסום בניית אתרים