איזור
מחדרים
עד חדרים
עיר / ישוב
ממחיר
עד מחיר
שכונה
מקומה
עד קומה
סוג הנכס
טקסט חופשי
חפש

חוזה זכיינות  

חוזה זכיינות

בשעה טובה החלטתם לחתום על חוזה זכיינות ולהצטרף כזכיינים ברשתות בישראל בכלל או ברשתות תיווך נדל"ן בפרט,
אז מה ההוראות המעניינות אשר תמצאו במסגרת חוזה זכיינות בישראל?
חוזה זכיינות כולל הוראות בדבר מהות ההסכם שהרשת המזכה אשר ממנה נרכשה זכיינות מקנה אישור לשימוש בלוגו שלה לזכיינים אשר פועלים מטעמה בכפוף לכך
שהזכיינים מקבלים על עצמם את הנהלים, כללי האתיקה, ושיטת העבודה אשר מוצעת מטעמם.

חוזה זכיינות גם מגדיר מאיזה מיקום תופעל הזכיינות ובמקרה שלנו מהיכן יופעל משרד תיווך הנדל"ן ובאיזה שטחי פעילות, כמו כן מגדיר כיצד ובאיזה אופן
תועבר תכנית ההכשרה הראשונית לזכיינים, הוראות בדבר ביקורות וגביה של תמלוגים, מחיר דמי זכיינות ראשוניים ואחוז תמלוגים חודשיים, כללי פעילות ואיסור תחרות.
ישנן עוד הרבה הוראות מעניינות אשר כתובות במסגרת חוזה זכיינות, אך חשוב להבין שהדבר החשוב ביותר הוא המהות והקשר ביום שאחרי בין נותני השירות מטעם הרשת המזכה,
הזכיינים האחרים והזכיינים אשר חותמים כעת על חוזה זכיינות.

אצלנו ברשת סוכנויות תיווך נדל"ן אל- הנכס משקיעים המון בפיתוח ההון האנושי ולכן הרבה זכיינים ממליצים עלינו.


 
אפיק פרסום בניית אתרים