איזור
מחדרים
עד חדרים
עיר / ישוב
ממחיר
עד מחיר
שכונה
מקומה
עד קומה
סוג הנכס
טקסט חופשי
חפש

מבחני מתווכים-חוק המכר הבטחת השקעות  

  

שאלות לתרגול עבור מבחן המתווכים של משרד המשפטים בנושא חוק המכר הבטחת השקעות

מבוססות על משקל דומה לשאלות הנשאלות במבחן המתווכים אשר לומדים בכדי להוציא רישיון תיווך.
כל הזכויות שמורות לרשת סוכנויות תיווך "אל-הנכס", למעט משאלות זהות או דומות מאד שנלקחו ממבחני התיווך של רשם המתווכים של משרד המשפטים אשר שם הזכויות של רשם המתווכים.
שאלות הללו הן שאלות לתרגול לפי נושאים, אין באמור מלהוות יעוץ משפטי.
שאלות אמיתיות של מבחן המתווכים שנכתבו על ידי מי מטעם רשם המתווכים
תוכלו למצוא בקישור:

http://www.justice.gov.il/UNITS/RASHAMHAMTAVCHIM/Pages/default.aspx
להצטרפות לקורס הכנה למבחן המתווכים של משרד המשפטים הקרוב  למקום מגוריכם לרכישת זכיינות ברשת סוכנויות תיווך "אל-הנכס", אם לדעתכם נפלה טעות באחת השאלות  או שאחת השאלות פוגענית, עמכם הסליחה, מרבית השאלות הן פרי הדמיון ולכל שאלה  או הסרת שאלה  או בכל נושא שתבחרו יש להתקשר ליועץ לימודים במשרדי הנהלת אל-הנכס 1700-702-777
או במייל Sharon@el-haneches.co.il

בהצלחה לכולם
 
 
חוק מכר הבטחת השקעות
  1. שי קנה בית מקבלן בגליל המערבי, הקרקע היא של המדינה ומנוהלת במנהל מקרקעין ישראל, הקבלן יהושפט נתן לשי ערבות בנקאית, הערבות הבנקאית היתה בבנק לאומי, לאחר השלמת בניית הבית בהתאם להסכם ומסירת החזקה בבית לשי, ביקש הקבלן יהושפט ששי יחזיר לו את הערבות הבנקאית , האם בשלב זה שי צריך להחזיר לו את הערבות?
א. כן.
ב. בית המשפט יחליט.
ג. שי יחזיר את הערבות לאחר חתימת חוזה חכירה לדורות בינו לבין המנהל.
ד. שי יחזיר את הערבות אחרי הרישום בטאבו.
 
  1. יצחק קנה מניסים הקבלן, דירה יד ראשונה, במעמד התשלום הראשון, יצחק מילא את השובר לתשלום (לפי הסכם השוברים), תוך כמה זמן כספו יובטח על ידי הבנק?
א. 24 שעות
ב. יומיים
ג. מתי שהמכתב יגיע בדואר ישראל.
ד. תוך 14 ימי עסקים מיום התשלום.
 
 
 
 
תשובות:
  1. ג', ס' 2ב'
ד', ס' 3 (ב ) (ה)


עוד שאלות בחוק הבטחת השקעות של רוכשי דירות:

1.  מר' נחום  רכש קרקע(מגרש 350 מ"ר) והתכוון לבנות עליה בית דו משפחתי, באחד מן הבתים בחר לגור עם משפחתו  ואת  הבית  השני מיהר למכור, בכדי לכסות את המשכנתא ולשלם על עלויות הבניה של שני הבתים, האם חייב להבטיח את כספי הקונה שיקנה את הבית השני?

א. לא, רק קבלנים חייבים והוא אדם פרטי.
ב. כן.
ג. רק אם קיבל מעל 3 מיליון ₪.
ד. כל התשובות לא נכונות.
2. קניתי דירה על הנייר, כיצד הקבלן יכול להבטיח את כספי?

א. ערבות בנקאית
ב. ביטוח.
ג. שיעבוד של הקרקע במשכנתא ראשונה לטובת הקונה.
ד. כל התשובות נכונות.
3. קבלן שקיבל את מלוא סכום התמורה על הבית במועד החתימה על הסכם לרכישת "בית על הנייר" עובר על החוק, מה דינו?

א. ביהמ"ש יחליט.
ב. המשטרה תקבע.
ג. עיצום כספי
ד. מאסר.
4. מעל איזה סכום, צריך הקבלן להבטיח את כספי הקונה?

א. מעל עשרה אחוז.
ב. מעל 7%.
ג. מעל 25%.
ד. לא צריך להבטיח בכלל.


5.  הקבלן עופרי, שיווק דירות במגדל יוקרתי לעורכי דין, כתוצאה מכך שעסקינן בעורכי דין, החליט הקבלן עופרי שלא ליידע אותם, על כך שהוא חייב להבטיח את כספיהם, מתוך מחשבה, שאם הם עברו את בחינות הלשכה, אז סביר להניח שהם אנשים מלומדים בצרוף ניסיונם בשטח, אז וודאי לא צריך ללמד אותם.
האם צודק הקבלן עופרי וכתוצאה מכך אין לו חובה לעדכן אותם בבטוחות בחוק?


א. כן, מעורכי דין נדרש ידע  רב ולכן לא חייבים לעדכן אותם.
ב. כן. עורכי דין מכירים את החוקים.
ג לא,  הקבלן חייב ליידע בכתב כל אחד על האמור בחוק.
ד. לא, יידוע בעל פה מספיק.
6. הקבלן אדיר, הינו קבלן אמיד  מאד ושמח לתת ערבות בנקאית ללקוחות שלו, הקבלן אדיר חרף אמידותו הכלכלית, מסרב בכל תוקף לשלם על ההוצאות הכרוכות במתן הערבות הבנקאית, האם צודק?

א. כן. עלות ההוצאות הכרוכות בכך חלה על הקונים.
ב. כן. עלות ההוצאות הכרוכות בכך, חלה על הבנק המלווה.
ג. לא. עלות ההוצאות הכרוכות בכך, חלה עליו.
ד. לא. עלות ההוצאות הכרוכות בכך, חלה על משרד השיכון.
7. איך תשובתך תשתנה אם רשום בחוזה המכר, כי על המוכר לשלם את ההוצאות, אך הבנק אשר נתן את הערבות הבנקאית הוציא קבלה על שם הקונה?

א.  לא תשתנה.
ב. המוכר והקונה יתחלקו חצי חצי.
ג. כל התשובות לא נכונות.
ד. הקונה ישלם את ההוצאות.
8. הקונים דירה בפרויקט המושבה הצעירה , באם המושבות בפ"ת, התבקשו על ידי הקבלן לשלם, לפי לוח התשלום כדלקמן:
6 % במעמד החתימה.
15% כעבור חודש.
כל השאר- עם קבלת מפתח.
את התשלומים התבקשו  על ידי הקבלן , להעביר ישירות לקבלן במזומן.
האם צודק הקבלן?


א. לא. את התשלומים יש לשלם באמצעות שוברים ישירות לחשבון הליווי של הבנק המלווה.
ב. כן. הלא הערבות הבנקאית מתקבלת מהקבלן.
ג. . רק את ה- 6% במעמד החתימה מותר לקבל במזומן.
ד. תשובות א+ג נכונות

9. דני ורינה שילמו תשלום שלישי מתוך 6 באמצעות השוברים, לצורך קבלת ערבות בנקאית, תוך כמה זמן על הבנק המלווה להמציא להם ערבות בנקאית?

א. חודש מיום התשלום בפועל
ב.חודשיים מיום התשלום בפועל.
ג. ארבעה עשר יום מיום התשלום בפועל.
ד. 7 ימים מיום התשלום בפועל.

10. על מי למנות ממונה על פניות הציבור, לעניין דירות שחוק מכר הבטחת השקעות חל עליהם?

א. הממונה על הגנת הצרכן.
ב. רשם המתווכים.
ג. שר הפנים.
ד. שר הבינוי והשיכון.

11. יוני ויונה רכשו דירה מקבלן, ובעקבות הקמפיין השיווקי המוצלח של "להעביר את דביר", לקחו משכנתא מבנק מזרחי טפחות, מי חייב להודיע להם על זכויותיהם לקבלת בטחונות על כספם?

א. הקבלן.
ב. הבנק.
ג. שר השיכון
ד. הקבלן+הבנק.


12. לאחר פניות חוזרות ונשנות של זוגות צעירים שרכשו דירה בפרויקט " דירה לכל דורש" של הקבלן למך, הוחלט על ידי הממונה להטיל על הקבלן למך עיצום כספי שכן, גבה סכומים גבוהים מהרוכשים, ללא מתן בטוחות, כיצד על הקבלן למך לנהוג.

א. לשלם מייד את העיצום הכספי.
ב. לבוא לטעון טענותיו בפני הממונה.
ג. לפנות לצו הקפאת הליכים מביהמ"ש.
ד. כל התשובות לא נכונות
 

תשובות:

1. ב'- הגדרת מוכר בחוק הבטחת השקעות
2. ד'- ס' 2 לחוק הבטחת השקעות
3. ג'- ס' 4 ב' (2) חוק הבטחת השקעות
4. ב'- ס' 2.
5.ג.  2א'1
6. ג' –ס' 3 א'( א').
7. ד'. ס' 3א(ב)
8. ד. ס' 2+ 3ב
9. ג'. -3 ב' ה.
10.ד' – 3ד', והגדרת "שר" בפרק ההגדרות
11.ד'-       3ג'     2א'1
12.ב'. ס' 4ד'.
  1.  

 
 
אפיק פרסום בניית אתרים