איזור
מחדרים
עד חדרים
עיר / ישוב
ממחיר
עד מחיר
שכונה
מקומה
עד קומה
סוג הנכס
טקסט חופשי
חפש

רשם המתווכים במקרקעין-26.4.2017 גרסה 3  

 

מבחן המתווכים מועד אביב 26.4.2017


משרד המשפטים
רשם המתווכים במקרקעין
גירסה 3
 
 
 

הוראות לנבחן:
1.               משך הבחינה - שעח וחצי.
2.               חומר עזר מותר בשימוש:
א.      דיני מתווכים במקרקעין חוקים ותקנות - הניתן בבחינה ע״י רשמת המתווכים ויש להחזירו בסיום הבחינה.
ב.       מילון או מילונית אלקטרונית.
3.               אין לקפל, להדק במכונת הידוק או לחורר את "רף התשובות לנבחן׳?
4.               ציון עובר - 60 נקודות.
5.               בכל שאלה עליך לבחור את התשובה הטובה והנכונה ביותר בהתאם לחומר
הבחינה ולסמגה ב״דף תשובות לנבחן״ על-ידי סימון x במקום המתאים.
6.               סימון שתי תשובות יגרום לפסילת התשובה.
7.               בדף התשובות יש להשתמש בעט כחול/שחור בלבד. עליך לסמן ב־ x את המקום המתאים לתשובה שבחרת. אם ברצונך לשנות תשובה שכבר סימנת,
עליך למחוק את התשובה על־ידי מילוי כל הריבוע בצבע כחול/שחור, ולסמן ב־ x את התשובה החדשה. אם שינית את דעתך, עליך למלא שוב את הריבוע בעט כחול/שחור ולכתוב בצד שורת הריבועים את התשובה החדשה שבחרת.
בהצלחה׳
 
 
1.    אביתר, שוכר רירה בבית משותף, מחנה באופן קבוע את רכבו בחניה, שעל־ פי הרישום בלשכת רישום המקרקעין (להלן: "הטאבו"), צמודה לדירתה של אילנה, הגרה באותו בית משותף, וזאת בניגוד לרצונה של אילנה. אילנה החליטה להגיש למפקח על המקרקעין תביעה נגד אביתר בגין הסגת גבול, אן היא מתלבטת בשאלה האם המפקח אכן מוסמך לדון בסכסון ביניהם.
בנסיבות העניין, איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון ביותר?
אילנה יכולה להגיש את התביעה, לפי בחירתה, למפקח על המקרקעין או לבית המשפט המוסמך להכריע בסכסוך בין הצדדים.
ב . מאחר שאביתר הוא שוכר ולא בעל דירה בבניין, המפקח על המקרקעין אינו מוסמך להכריע בסכסוך בין הצדדים ועל אילנה להגיש תביעה לבית משפט השלום.
על אילנה להגיש תביעה למפקח על המקרקעין, שלו הסמכות הבלעדית להכריע בסכסוך בין הצדדים.
ד . על אילנה להגיש תביעה לרשות המקומית המוסמכת להכריע בסכסוך בין הצדדים, בהתאם לתוכנית
המיתאר המקומית החלה על המקום.
2.    יוסף מתגורר בבית פרטי שמפלסו נמוך מזח של שכנו דוד. בין שני חבתים קיים קיר חפרדח/תמן בגובה של כ־ 2 מטרים. כתוצאה מהגשמים האחרונים חקיר נסדק ומחווה סכנח. עקב כך יש לחרסו ולבנותו מחדש.
בנסיבות העניין, איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון ביותר י
א. מכיוון שמדובר במחוברים שבמיצר - התיקון יחול על דוד, המתגורר במפלס העליון. ?6. הוצאות תיקון קיר ההפרדה יחולו בחלקים שווים על יוסף ודוד. ג . הוצאות תיקון קיר ההפרדה יחולו על דוד, מאחר שהקיר משמש אותו גם כקיר תמך. ד . הוצאות תיקון קיר ההפרדה יחולו על יוסף, מאחר שהקיר מגן על ביתו הנמוך.
3.    שמשון חינו בעלים של דירת מגורים הרשומה כתת חלקה נפרדת בפנקס הבתים המשותפים. הדירה מושכרת לגב׳ דלילה החל משנת 1986. השכירות מתחדשת בכל שנה בהסכמה טלפונית.
לאחרונה טוענת גב׳ דלילה שהיא דיירת מוגנת, מכיוון שהיא מחזיקה בדירה כ־ 30 שנה. בנסיבות המתוארות, איזה מההיגדים הבאים הוא הנכון ביותר ?
א. דלילה היא דיירת מוגנת לעניין גובה דמי השכירות בלבד. (ב) דלילה אינה דיירת מוגנת.
ג . דלילה היא דיירת מוגנת לעניין הגנה מפני פינוי בלבד.
ד . דלילה היא דיירת מוגנת לעניין גובה דמי השכירות והגנה מפני פינוי.
4.      גיא רכש דירת מגורים מגלית. בהסכם המכר סיכמו הצדדים כי גיא ישלם תשלום ראשון בשיעור 25% מערך הדירה במעמד החתימה על הסכם המכר, ואת יתרת התשלום ישלם עם קבלת החזקה בדירה, במועד שנקבע לארבעה חודשים אחרי החתימה. מיד לאחר החתימה על הסכם המכר נרשמה לטובת גיא הערת אזהרה על זכויותיה של גלית בדירה.
חודש לאחר החתימה, גלית נקלעה לקשיים כלכליים והוטל עיקול על כל נכסיה, וביניהם גם על דירתה. גיא שמע על המקרה והוא דואג מאוד, שכן שילם לגלית תשלום ראשון עבור הדירה ואינו יודע האם יצליח בנסיבות אלה להשלים את העיסקה ולקבל את הדירה.
בנסיבות העניין, איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון ביותר ?                                                   
א. זכותו של גיא היתה נשמרת בכל מקרה, גם אם לא היתה נרשמת הערת אזהרה לטובתו.
ב . גיא איבד את זכותו לרכוש את הדירה, ואף איבד את כספו. רק לאחר מכירת הדירה על ידי כונס נכסים,
יוכל גיא לדרוש את הסכום ששילם, ובכפוף להחלטת בית משפט בנושא.
העיקול שנרשם על זכויותיה של גלית בדירה לא פוגע בזכותו של גיא, הנובעת מההתחייבויות נשוא הערת האזהרה.
העיקול הוטל על זכויותיה של גלית בדירה לאחר שנרשמה הערת האזהרה לטובת גיא, ולכן על גיא לפנות לרשם המשכונות ולשלם את כל חובותיה של גלית. רק לאחר מכן יימחק העיקול אשר הוטל על הדירה.
 
5.      עקב אישור שינוי בתוכנית מיתאר (תב״ע) החלה ברובע א׳ ברמת גן והשבחת ערך הקרקע באזור, החליטה הוועדה המקומית לתכנון ובנייה על חובת תשלום מיידית של היטל השבחה מכל בעלי הדירות ברובע זה. בעלי הדירות מתנגדים נחרצות לתשלום מיידי של ההיטל האמור.
בנסיבות העניין, איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון ביותר י
א. בעקבות השבחת ערך הקרקע החובה לשל□ היטל השבחה חלה רק בעת מכירת הזכויות בנכס והיא חלה רק על מי שרוכש זכויות אלה. בעקבות השבחת ערך הקרקע בעלי הדירות מחויבים בתשלום היטל השבחה רק בעת מכירת זכויותיהם בנכס, או כאשר יבקשו לבנות בהתאם לזכויות הנוספות שהוענקו להם.                                                                                                  
ג . בעקבות השבחת ערך הקרקע החובה לשלם היטל השבחה חלה רק בעת מכירת הזכויות בנכס והוא \ מוטלת, עפ״י חוק, בשיעורים שווים על המוכר ועל הרוכש.
ד . בעקבות השבחת ערך הקרקע בעלי הדירות מחויבים באופן מיידי בתשלום היטל ההשבחה בכל מקרה.
6.      רונית, שזה עתה סיימה את תתמחותת ברפואת עיניים, פנתת לשמעון, מתווך במקרקעין, וביקשת ממנו למצוא עבורה נכס בו תוכל לפתוח את מרפאתה החדשה. שמעון הציע לרונית לרכוש דירת מגורים המתאימה בדיוק למטרותיה בקומת הקרקע בבית דירות משותף במרכז עפולה. בנסיבות העניין, איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון, ביותר!
על רונית לקבל הסכמה בכתב מכל בעלי הדירות לפתיחת מרפאה בבית המשותף, וכן לפצות□ על ירידת ערך דירותיהם, בהתאם להערכת שמאי מקרקעין מוסמך. לא ניתן לפתוח מרפאה בדירת מגורים בבית משותף.
אין כל מניעה שרונית תרכוש את דירת המגורים ותפתח בה מרפאה, ובלבד שלא תטריד את מנוחת השכנים בין השעות 14:00-16:00.
על המתווך להפנות את רונית לבדוק א□ תוכנית המיתאר (תב״ע) במקום מאפשרת פתיחת מרפאה; ואם כן - להגיש בקשה לשימוש חורג.
7.      איזה מהמשפטים הבאים מתאר בצורה הנכונה ביותר ארג המונח ״בעלות במושע"!
fa "בעלות במושע" הינה בעלות משותפת במקרקעין של מספר בעלים, אשר בעלותו של כל אחד מהם, לפי חלקו, מתפשטת בכל אתר ואתר.
ב . ״בעלות במושע״ - בעלות משותפת בדירות מגורים לפי חוק המקרקעין.
ג . ״בעלות במושע״ - שיתוף במקרקעין שבו לכל שותף במקרקעין יש 50% בלתי מסוימים במקרקעין. ד . "בעלות במושע" מתייחסת להסכם שיתוף במקרקעין המייחד לכל שותף חלק מסוים במקרקעין.
8.      אסף רכש דירת מגורים בבניין בן 4 קומות (דירה אחת בכל קומה). לאחר ששילם את מלוא התמורה, החליט אסף לפצל את הדירה ל- 2 יחידות דיור נפרדות, אותן יוכל להשכיר בנפרד ובכך להגדיל את התשואה מן הדירה.
בנסיבות העניין, איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון ביותר!
כל עוד השינוי שביצע אסף בדירה אינו נוגע לצד החיצוני של הבניין ואינו משנה את חזיתו, ואסף קיבל את חתימתם של לפחות 3/4 מבעלי הדירות - אין צורך בהיתר בנייה. אסף מבקש לשנות את מספר. יחידות הדיור בבניין ולכן פעולה כזו מצריכה היתר בנייה כדין. כל עוד השינוי שביצע אסף בדירה אינו נוגע לצד החיצוני של הבניין ואינו משנה את חזיתו, ואסף קיבל את חתימת□ של לפחות מחצית מבעלי הדירות - אין צורך בהיתר בנייה.
כל עוד השינוי שביצע אסף בדירה אינו נוגע לצד החיוני של הבניין ואינו משנה את חזיתו - אין צורך בהיתר בנייה.
 
9.     דוד רכש מקבלן דירה בת 4 חדרים בשטח של 110 מ״ר, האת על פי תשריט הדירה והמפרט שלח שצורפו לחוזה המכר.
לאחר קבלת הדירה ביצע דוד מדידה באמצעות מודד מומחה והסתבר כי שטח הדירה הוא 105 מ״ר ־ משמע מדובר בסטייה של כ־ 4.5% בין השטח שהופיע במפרט שצורף לחוזה המכר לבין השטח למעשה (השטח הקיים בפועל). דוד החליט לתבוע פיצוי מהקבלן על שטח הדירה החסר. בנסיבות העניין, איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון ביותר 
א. דוד זכאי לפיצוי, מאחר שסטייה קבילה הינה בשיעור של עד 1.5% בין השטח המופיע במפרט לשטח למעשה.
ב . דוד אינו זכאי לפיצוי, שכן קיימת אפשרות לסטייה קבילה בשיעור של עד 5% בין השטח המופיע במפרט לשטח למעשה.
דוד זכאי לפיצוי, מאחר שסטייה קבילה הינה בשיעור של עד 2% בין השטח המופיע במפרט לשטח z למעשה.     
ד . דוד אינו זכאי לפיצוי, שכן קיימת אפשרות לסטייה קבילה בשיעור של עד 3% בין השטח המופיע במפרט׳ לשטח למעשה.
1.ניסים, בעל חנות, סיכם על השכרת חנותו לסימה לתקופה של שנתיים. העיסקה סוכמה בלחיצת יד, כאשר דמי השכירות החודשיים יעמדו על 5,000 ש״ח. בהתאם לכן שילמה סימה לניסים את דמי השכירות עבור החודש הראשון. עוד בטרם קיבלה סימה את החזקה בחנות, השכיר ניסים את החנות לעלי, בחוזה לתקופה של 3 שנים, וזאת לאחר שעלי הציע לשלם לניסים 5,500 ש״ח לחודש ובתוספת חד פעמית של 1,000 ש״ח, וזאת כדי שיקבל עדיפות על סימה.
בנסיבות העניין, איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון ביותר!
א. זכותו של עלי עדיפה על זכותה של סימה.
ב . ניסים היה רשאי להתעלם מהסיכום עם סימה ולהחליט למי להשכיר את החנות בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
ג. על כל הצדדים (ניסים, סימה ועלי) לפנות למפקח על המקרקעין או למגשר כדי שיחליט זכותו של מי עדיפה.
זכותה של סימה עדיפה על זכותרשל עלי.
11.  רקפת היא בעלת משרד תיווך, אליעזר ודנית הינם בעלים של דירה בערד, והם בחרו להזמין מרקפת שירותי תיווך לצורך מכירת דירתם. לשם כך הם התקשרו עם רקפת בהסכם תיווך בבלעדיות למשך 6 חודשים. לאחר שתמה תקופת הבלעדיות האמורה, והדירה לא נמכרה, חתמו הצדדים על הסכמה מפורשת להמשיך ולהתקשר בהסכם בלעדיות נוסף לתקופה של 10 חודשים נוספים. הדירה נמכרה חודשיים לפני תום תקופת הבלעדיות השנייה על ידי מתווך אחר, זאת על אף שרקפת נקטה בשתי התקופות בפעולות השיווק הנדרשות בחוק המתווכים. אליעזר ודנית מסרבים לשלם לרקפת את דמי התיווך.
בנסיבות העניין, איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון ביותר!
א. מאחר/ורקפת נקטה בשתי התקופות בפעולות השיווק הנדרשות, היא זכאית לדמי תיווך גם אם הדירה נמכרו־דעל ידי אחר.
 הסכם בלעדיות שנחתם למשך 6 חודשים אינו ניתן להארכה, לכן רקפת אינה זכאית לדמי תיווך. ג . נופח הסכם הבלעדיות שנחתם בין הצדדים, זכאית רקפת לדמי התיווך, גם אם הדירה נמכרה על ידי
אוזר.
ד . מאחר שלא תתאפשר התקשרות נוספת .בהסכם בלעדיות מעבר לתקופה הקבועה בחוק, הסכם הבלעדיות ביחס לתקופה השנייה אינו תקף ולכן רקפת אינה זכאית לדמי תיווך.
 
12. חיים גר בבית משותף ישן הדורש שיפוץ. חיים תינו דייר ערירי אשר אינו מעוניין בכל שינוי בסביבתו הקרובה. לאחרונה החליט משה, שכנו של חיים, כי הוא מעוניין לשפץ מיוזמתו את הקומה בה שניהם מתגוררים. במסגרת השיפוץ יחול שינוי ברכוש המשותף ולשם כך פונה משה אל חיים לקבל את הסכמתו. חיים מסרב לתת את הסכמתו לעבודות השיפוץ ולדעתו, הדבר אמור למנוע ממשה מלבצע את עבודות השיפוץ.
בנסיבות העניין, איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון ביותר י
(א/ חיים טועה; משה יכול לפנות לכל בעלי הדירות בבניין, ואם יקבל את הסכמת רובם, יוכל לבצע את עבודות השיפוץ גם ללא הסכמתו של חיים.
ב . חיים טועה; משה יכול לפנות לכל בעלי הדירות בבניין, ואם יקבל את הסכמת לפחות 60% מבעלי הדירות, יוכל לבצע את עבודות השיפוץ גם ללא הסכמתו של חיים.
ג . חיים צודק; מאחר שמשה מעוניין לבצע את עבודות השיפוץ בקומה בה שניהם גרים, הוא חייב לקבל את הסכמת כל דיירי הקומה לשיפוץ המבוקש.
ד . חיים צודק; משה חייב לקבל את הסכמת כל דיירי הבניין לביצוע עבודות השיפוץ ומאחר שהוא מתנגד - לא יתקבל אישור כאמור.
13. יואב רכש דירח בבית משותף ועד מתרח חתברר לו כי מנציגות בבית חמשותף אינה מתפקדת וכי בעלי הדירות, שכינסו אסיפה כללית, לא מצליחים להגיע בינם לבין עצמם לחחלטח בדבר בחירת נציגות מוסכמת. יואב מודאג ממצבו המתדרדר והולך של הרכוש המשותף ומתלבט כיצד עליו לפעול. בנסיבות העניין, איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון ביותר י
יואב רשאי לפנות למפקח על המקרקעין, וזה רשאי למנות נציגות לבית המשותף.
ב . אין חובה בדין כי לכל בית משותף תהיה נציגות לשם ניהול ענייני הבית המשותף - ולכן אין בידיו של
יואב לעשות דבר.
ג . יואב רשאי להכריז על עצמו כנציגות הבית המשותף למען ניהולו התקין והשוטף של הבית. /
ד . יואב רשאי לפנות לחברת ניהול ולמנות אותה כנציגות הבית המשותף.                                                   / ן
14. חברת ״זוהר הבית ־ קבלני בניין״ בנתה בניין מגורים בחיפה ובו 3 דירות. כל הדירות נמכרו לרוכשים פרטיים.
בנסיבות העניין, איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון ביותר 1
א. על פי חוק המכר (דירות) רישום זכויות (תיקון מס׳ 5) תשע׳׳א-2011, לאחר שנת הבדק על נציגות הבניין לדאוג לרישום הבית בפנקס הבתים המשותפים.
ב . אין חובה שהחברה הקבלנית תרשום את הבית בפנקס הבתים המשותפים, מאחר שמדובר בבניין שבו פחות מ- 4 דירות.
ג. על החברה הקבלנית מוטלת החובה לרשום את הבית בפנקס הבתים המשותפים.
ד . החובה לרשום את הבניין בפנקס הבתים המשותפים מוטלת על עורכי הדין של רוכשי הדירות.
 
 

 15.  בני הזוג מוזס ביקשו ממרגלית המתווכת כי תמצא עבורם בית עם גינה, ללא בעיות רישום. מרגלית איתרה עבורם בית צמור קרקע בגבעתיים ששטחו הבנוי הוא 250 מ״ר. כשבוע לאחר החתימה על הסכם המכר התברר לבני הזוג מוזס כי מתוך 250 מ״ר הבנויים ניתן בעיריית גבעתיים היתר בנייה ל־ 150 מ״ר בלבד וכי לא ניתן להכשיר את הבנייה שנבנתה ללא היתר. בתגובה לכך, מסרבים בני הזוג מוזס לשלם למרגלית את דמי התיווך בגין העיסקה ואף ביטלו את הסכם המכר עליו חתמו. בנסיבות העניין, איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון ביותר?
א. בית המשפט רשאי לקבוע כי מרגלית אינה זכאית בנסיבות אלה לדמי תיווך, שכן, לא יידעה את בני הזוג מוזס בנוגע לחריגת הבנייה האמורה. היעדרו של "היתר בנייה" מהווה פרט מהותי שמרגלית אמורה
היתה למסור ללקוח במסגרת חובת הזהירות וההגינות המעוגנת בחוק.
ב . מרגלית זלאית לקבלת דמי תיווך. אין זה מתפקידה לבחון ולבדוק את מצב היתרי הבנייה של הנכס, אלא
רק את כסץןומו וזהות בעליו - על עורך הדין שמטפל בעיסקה מוטלת החובה לבדוק את כל שאר הפרטים המהותיים.
ג . הצדדים נפגשו בעזרת המתווכת לשם התקשרות בעיסקה במקרקעין וחתמו על התחייבות לתשלום דמי תיווךW הסכם מכר. די בפעולה זו מצד מרגלית בנסיבות אלה, כדי לחייב את בני הזוג מוזס בתשלום דמי התינוך.
ד . הסכם המליר בוטל ע״י בני הזוג מוזס ורק כתוצאה מכך איבדה מרגלית את זכותה לקבלת דמי תיווך.
16.  בבית משותף שבו 28 דירות בהרצליה הותקנו שתי מעליות. מר אליהו, בעליה של דירח אחת בבניין, דורש כי באחת המעליות יותקן "מנגנון פיקוד שבת", כך שהמעלית תופעל במהלך השבת כ״מעלית שבת" וכי כל הוצאות ההתקנה וההפעלה יחולו על כל הדיירים. כל בעלי הדירות בבניין מסכימים לדרישתו של מר אליהו להתקנת "מנגנון פיקוד השבת" אך מסרבים לדרישתו כי יישאו בהוצאות התקנת המנגנון האמור ובהוצאות ההחזקה וההפעלה הנובעות מהפעלת המעלית כמעלית שבת. בנסיבות העניין, איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון ביותר ?
(א/ רק הדורשים התקנת מנגנון "פיקוד שבת" והפעלת המעלית כמעלית שבת, יישאו בהוצאות התקנת המנגנון האמור ובהוצאות ההחזקה וההפעלה הנובעות מהפעלת המעלית כמעלית שבת.
ב . מאחר שכל בעלי הדירות מסכימים לדרישתו של מר אליהו בנוגע להתקנת המנגנון והפעלת המעלית כמעלית שבת ־ על כל בעלי הדירות בבניין לשאת במשותף בכל ההוצאות הכרוכות בכך, בשיעור של 50%
ומר אליהו יישא ב־ 50% הנותרים.
ג . מאחר שכל בעלי הדירות מסכימים לדרישתו של מר אליהו בנוגע להתקנת המנגנון והפעלת המעלית כמעלית שבת - על כל בעלי הדירות בבניין לשאת בכל ההוצאות הכרוכות בכך בהתאם לחלקם היחסי ברכוש המשותף.
ד . מאחר שכל בעלי הדירות מסכימים לדרישתו של מר אליהו - על כל בעלי הדירות בבניין לשאת בהוצאה החד פעמית של התקנת ׳מנגנון פיקוד שבת׳ בהתאם לחלקם היחסי ברכוש המשותף, ואילו על מר אליהו לשאת בהוצאות ההחזקה וההפעלה הנובעות מהפעלת המעלית כמעלית שבת.
17.  איזה מהמשפטים מבאים חוא חנכון ביותר בהקשר של "משכנתא" ו״משכון"?
א. "משכנתא" היא שיעבוד הנרשם בלשכת רישום המקרקעין (הטאבו) על נכס מקרקעין, לשם הבטחת הלוואה לרכישת דירה בלבד.
ב . אין הבדל מהותי בין השניים - ההבדל הוא טכני בלבד וניתן לרשום "משכנתא" או "משכון", לפי הנוחות. "משכנתא" היא שיעבוד הנרשם בלשכת רישום המקרקעין (הטאבו) על נכס מקרקעין, לשם הבטחת הלוואה ואילו "משכון" מתייחס לשיעבוד זכויות ונרשם ברשם המשכונות.
ד . "משכון" הוא שיעבוד זכויות במקרקעין ורישומן בלשכת רישום המקרקעין.
 
18. בבעלות ברוך ואשתו שתי דירות מגורים ברמת גן. בתם חנה התחתנה והם שוקלים להעביר לה דירה אחת במתנה, בתנאי שלא תמכור אותה, אלא רק בהסכמתם. כיצד על ברוד ואשתו לפעול כדי להבטיח את רצונם !
עם העברת הדירה לחנה, על ברוך ואישתו לרשום הערת אזהרה לטובתם בלשכת רישום המקרקעין, על הצורך בהסכמתם למכירה בעתיד.
ב . עם העברת הדירה לחנה, לא תהיה לברוך ולאשתו כל אפשרות למנוע את מכירת הדירה ע״י חנה בעתיד.
ג . עם העברת הזכויות לחנה ע״י ברוך ואשתו, עליה6׳להבהיר בעל פה התנייתם זו לחנה ובעלה ובכך יבטיחו
את רצונם.                                                                       
ד . ההורים אינם אמורים לעשות דבר בעניין, מאחר שברגע שקנה תרצה למכור את הדירה, נדרש רשם
המקרקעין לפנות קודם אל נותני המתנה, כלומר, להורים, מ׳עלסבל את אישורם למכירה.
19. ראובן פנה אל משה המתווך בבקשה למצוא עבורו דירת מגורים בת 4 חדרים בבית משותף. מספר ימים לאחר מכן פנה שמעון למשה המתווך בבקשה כי ימצא רוכש לדירתו אשר חינה בת 4 חדרים. שמעון ציין בפני משה כי כאשר הוא רכש אותה מהקבלן, היא הייתה בת 3 חדרים (שני חדרי שינה וסלון) וכי במסגרת שיפוץ יסודי שעשה בדירה, הוא אף הוסיף לדירה חדר נוסף ללא היתר בנייה כדין. על כן, כעת כוללת הדירה 3 חדרי שינה וסלון. שמעון מבקש ממשה שלא לגלות נתון זה לרוכשים פוטנציאליים.
בנסיבות העניין, איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון ביותר!
א. לאור לבת הסודיות החלה על משה, משה לא יגלה פרט זה לראובן ו/או לכל רוכש פוטנציאלי אחר, כפי שנתבקש על ידי שמעון.
ב . משה לאחריך לגלות נתון זה לראובן, שכן הדירה כיום הינה בת 4 חדרים וזה מה שראובן ראה ורצה ואין זה רלווכטן כמה חדרים היו לדירה בעת הרכישה מהקבלן או כיצד הורחבה הדירה.
ג . חובת הנאמנות שיש למשה כלפי ראובן ו/או כלפי רוכשים פוטנציאליים אחרים, מחייבת את משה לגלות פרט זה-9ןץכשים מבלי כל קשר לבקשתו של שמעון.
/ד) משה יסביר לשמעון כי אינו יכול לקבל את בקשתו וכי חלה עליו חובת גילוי עניין זה לכל רוכש
פוטנציאלי וככל שלא יצליח לשכנע את שמעון כי אין להשאיר נתון זה בסודיות, לא יסכים לקבל על עצמו
3 את הטיפול במכירת הדירה.
20. עומרי החליט לשכור דירה. הוא מצא דירה שמתאימה בדיוק לצורכיו והחליט לשכור אותה למשך 5 שנים. הוא אף ביקש וקיבל מהמשכיר אופציה להמשך השכירות, למשך 6 שנים נוספות. בנסיבות העניין, איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון ביותר!
השכירות אינה טעונה רישום, וההתחייבות לביצוע העיסקה טעונה מסמך בכתב.
ב . השכירות טעונה רישום, וההתחייבות לביצוע העיסקה טעונה מסמך בכתב.
השכירות אינה טעונה רישום, וההתחייבות לביצוע העיסקה אינה טעונה מסמך בכתב.
ד . השכירות טעונה רישום, וההתחייבות לביצוע העיסקה אינה טעונה מסמך בכתב.

21.הילה מעוניינת להשכיר את דירתה לתקופה ארוכה באמצעות ויקטיר, מתווך מקרקעין, עימו חתמה על הסכם בלעדיות. המתווך מצא שוכר לדירה, המעוניין לשכור אותה למשך 5 שנים והוא מוכן לשלם את דמי השכירות לכל התקופה מראש. הילה הודיעה לויקטור המתווך כי תשלם לו דמי תיווך בסכום של חודש שכירות בלבד. ויקטור טוען כי מגיע לו 5% מסכום העיסקה, מאחר שזו שכירות ארוכה.
בנסיבות העניין, איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון ביותר!
א. ויקטור צודק; על פי החוק, רשאי המתווך לגבות דמי תיווך של עד 5% מהעיסקה בתוספת מע״מ בעיסקת "שכירות ארוכה".
ב . הילה צודקת; על פי החוק בעיסקאות של שכירות ניתן לגבות דמי תיווך של עד חודש שכירות בתוספת מע״מ.
ג . על פי החוק, המתווך זכאי ל-2% כדמי תיווך מסכום העיסקה.
(ד*/ חוק המתווכים במקרקעין לא קובע ב^ן מפורש מה גובה דמי התיווך והם עניין שיסוכם מראש ובכתב בין המתווך ללקוח.
22.ליוסף הוצא צו עיקול על זכויותיו בחנות הרשומה על שמו בלשכת רישום המקרקעין (הטאבו), בשל אי תשלום חובות.
רשם ההוצאה לפועל הורה על מכירת החנות של יוסף בשל אי תשלום החוב האמור. שמאי מקרקעין ערך דו״ח שומה לשווי החנות. העתק מדו״ח השומה נשלח גם ליוסף. יוסף אינו מקבל את האמור בשומה ולכן הגיש שומה של שמאי מקרקעין אחר, הסותרת את השומה שקיבל.
להחלטת מי תועבר המחלוקת לקביעת השומה לצורך מכלרת החנות!
א. קביעת השומה תועבר להחלטת השמאי הממשלתי הראשי.
קביעת השומה תועבר להחלטת רשם ההוצאה לפועל.                     
ג . קביעת השומה תועבר להחלטת שמאי מקרקעין מכריע.                    
ד . השומה תיקבע על ידי בית משפט על פי ממוצע בין שתי שומות המקרקעין שנערכו.
23.משה הינו עובד מצטיין באגף מס הכנסה ומיסוי מקרקעין, והוא מיועד לצאת ללימודי שמאות מקרקעין על חשבון מקום עבודתו.
כחלק ממילוי תפקידו, ומטעם אגף מס הכנסה ומיסוי מקרקעין, החל משה לערוך שומות מקרקעין הערוכות וחתומות על ידו כחוות דעת מומחה, אשר יוצגו על ידו בפני בית המשפט. בנסיבות העניין, איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון ביותר!
(^א). חוות הדעת שעורך משה הינן בהתאם לחוק.
ב . חוות הדעת חוקיות אם משה ערך אותן בהנחיה׳נבליווי שמאי מקרקעין מוסמך.
ג . חוות הדעת חוקיות אם אושרו על ידי מנהל מחלק5/מס הכנסה ומיסוי מקרקעין.
ד . חוות הדעת שעורך משה אינן בהתאם לחוק.                    
24.בפסק דין תא 1966/05 קשתות הנשיא יעוץ ושווק נדל״ן בע״מ נגד דוד שמעון ואח׳, התובעת מבקשת לחייב את הנתבע בתשלום דמי תיווך עבור מכירת דירתו בחיפה. הנתבע לא שילם לתובעת את דמי התיווך הנדרשים.
מה הייתה טענתו העיקרית של הנתבע לסירובו לשלם דמי תיווך לתובעת!
א. לטענת הנתבע, התובעת הפרה את הוראות חוק המתווכים במקרקעין, האוסר על מתווך לעסוק בתיווך מקרקעין, אלא אם הוא בעל רישיון בתוקף.
ב . לטענת הנתבע, התובעת הפרה את הוראות חוק המתווכים במקרקעין ואינה זכאית לדמי תיווך כי לא החתימה אותו על הזמנה בכתב לביצוע פעולת תיווך.
ג . לטענת הנתבע, התובעת אינה זכאית לדמי תיווך, מכיוון שחלפו יותר משישה חודשים מיום ההזמנה ?z ותקופת הבלעדיות תמה.         
לטענת הנתבע, התובעת הפרה את הוראות חוק המתווכים במקרלןעגך האוסר על מתווך לערוך או לסייע בעריכת מסמכים בעלי אופי משפטי בקשר עם עיסקת המקרקעין.
25.  במה עוסק ערעור אזרחי (ע״א) דה כהן בע״מ נ׳ אלון עמרם ומה הייתה עמדת ביחמ״ש לעניין עבודת מתווך במקרקעין באמצעות תאגיד!
א. הערעור עוסק בשאלה הא□ טופס ההזמנה לבלעדיות נחת□ כדין. עמדת ביהמ״ש בעניין היתה כי הטופס לא נחת□ כדין.
ב . הערעור עוסק בשאלת גובה דמי התיווך לה זכאית המערערת. עמדת ביהמ״ש לעניין הייתה כי יש מגבלה לגובה דמי התיווך שזכאי לדרוש מתווך במקרקעין.
 ג. הערעור עוסק בשאלה האם יכול מתווך במקרקעין לפעול באמצעות תאגיד. עמדת ביהמ״ש בעניין היא כי אין מניעה ששירותי תיווך יינתנו באמצעות תאגיד, ובלבד שפעולת התיווך תיעשה ע״י מתווך בעל רישיון.
 ד . הערעור עוסק בשאלה האם יכול מתווך במקרקעין לפעול באמצעות תאגיד. עמדת ביהמ״ש היא כי מתווך ־6 במקרקעין אינו רשאי לפעול באמצעות תאגיד.
אפיק פרסום בניית אתרים