איזור
מחדרים
עד חדרים
עיר / ישוב
ממחיר
עד מחיר
שכונה
מקומה
עד קומה
סוג הנכס
טקסט חופשי
חפש

תשובות-מועד בחינה אביב 17.04.2018  

תשובות רשם המתווכים אביב 17.04.2018

מועד הבחינה אביב 
להלן תוצאות של הבחינה לפי הגרסאות:
לשאלות של מבחן זה לחצו כאן


 
גרסה 1 גרסה 2 גרסה 3 גרסה 4
1.א' 11.א' 11.ג' 21.ג'
2.ג' 11.א' 14.ד' 1.ד'
3.א' 8.א' 3.ג' 22.ד'
4.ב' 4.ג' 7.ב' 17.א'
1.ב' 18.א' 1.א' 9.ב'
6.ג' 21.ב' 17.ד' 13.א'
7.ב' 9.ג' 6.ד' 14.ד'
8.ג' 1.ג' 9.ד' 16.ג'
9.ג' 17.ד' 4.א' 12.ד'
12.ב' 21.ג' 1.א' 12.ד'
11.ב' 24.א' 24.ג' 3.ד'
12.ב' 3.ב' 11.א' 22.א'
13.א' 23.א' 12.ד' 24.ג'
14.א' 12.ד' 13.ג' 21.ד'
11.ג' 6.ב' 19.ד' 7.ד'
16.א' 22.ד' 22.א' 19.ב'
17.ב' 14.ד' 21.ג' 11.ד'
18.ב' 22.ג' 16.א' 2.ד'
19.א' 1.ד' 22.ב' 11.א'
22.ב' 7.ג' 12.ד' 18.א'
23.ג' 19.ב' 8.א' 23.ב'
24.ג' 2.ג' 21.ד' 8.ג'
21.ד' 16.ג' 23.א' 4.ד'
       
אפיק פרסום בניית אתרים