איזור
מחדרים
עד חדרים
עיר / ישוב
ממחיר
עד מחיר
שכונה
מקומה
עד קומה
סוג הנכס
טקסט חופשי
חפש

תשובות רשם המתווכים מועד חורף 08.01.18  

רשם המתווכים מועד בחינה: חורף ינואר 2018

מועד הבחינה ינואר 2018
להלן תוצאות הבחינה לפי הגרסאות:
גרסה 1 גרסה 1 גרסה 3 גרסה 4
1. ד' 4. א' 4. ד' 11.ג'
1. ב' 14. ב' 2.א' 11.ג'
3. ב' 13. ד' 7. ב' 17. ב'
4. ג' 11. א' 13. ג' 11. ד'
5. א' 13.ב' 6. א' 14.ב'
6. א' 2. ד' .1. ב' 3. א'
7. ב' 17. ג' 11. ב' 15. ב'
2. ד' 15. ב' 1. א' 1. ג'
1. ג' 1. ד' 11. ב' 2. ג'
.1. ג' 1. א' 15. ד' 11. ג'
11. א' 1. ב' 13. ב' 6. ב'
11. א' 12. ג' 15. ד' .1. א'
13. כל התשובות
מתקבלות
5. כל התשובות מתקבלות 16. כל התשובות מתקבלות 11. כל התשובות מתקבלות
14. ב' .1. ב' 3. ב' 7. ג'
15. ד' 11. א' 17. ג' .1. א'
16. ב' 7. א' 5. ד' 4. ג'
17. ב' 14. ד' 11. א' 5. ג'
12. ב' 15. ב' 11. ב' 13. א'
11. ג' 3. ג' 12. א' 13. ד'
.1. ג' 6. ד' .1. ג' 15. א'
11. ד' 11. ד' 14. ג' 1. ד'
11. ד' .1. ג' 1. א' 14. ד'
13. ג' 11. ד' 14. ב' 12. א'
14. ב' 16. א' 1. ד' 1. א'
15. ד' 11. ג' 11. א' 16. ב'
 
  לשאלות של מועד זה לחצו כאן
אפיק פרסום בניית אתרים