איזור
מחדרים
עד חדרים
עיר / ישוב
ממחיר
עד מחיר
שכונה
מקומה
עד קומה
סוג הנכס
טקסט חופשי
חפש

תשובות מבחן המתווכים לצורך הוצאת רישיון תיווך נדל"ן מועד 28 באפריל 2015  

 מבחן המתווכים במקרקעין לצורך הוצאת רישיון תיווך נדל"ן שנערך ביום 28.4.15
בבנייני האומה בירושלים,
להלן פתרון מוצע.

גרסה 1
 1. ג. מושג הסכם פיתוח במסגרת פסקי דין
 2. ב. ס' 9 (ב1)לחוק המתווכים
 3. א. ס' 101+102 לחוק המקרקעין.
 4. ד.ס' 13 לחוק החוזים.
 5. ד. 59 ו לחוק המקרקעין
 6. א. חוק רישוי עסקים+פסק דין דה כהן בע"מ נ' אלון עמרם
 7. ג. ס' 78  לחוק הירושה
 8. ד.הגדרת זיוף בחוק העונשין.419. 420 418.לחוק העונשין
 9. ב. ס' 28 לחוק התכנון והבניה
 10. א. מושגים ומונחים חלק שני הגדרת דמי היתר.
 11. ג.ס' 96 לחוק הגנת הדייר
 12. ד.ס' 29 לחוק הגנת הצרכן.
 13. א. 14 כג לחוק המתווכים
 14. ג. ספר 2 מושגים ומונחים . הגדרת היתר בניה
 15. א.ס' 93 ב לחוק המקרקעין
 16. ג. פס"ד מרדכי עוז נ' משה עזרא
 17. ג. ס' 15 ב לחוק החוזים תרופות.
 18. א. ס' 55ג לחוק המקרקעין
 19. ב.הגדרת "מכירה"+ ס' 2 לחוק המכר.
 20. ד. ס' 17 ד' לחוק מיסוי מקרקעין+ הגדרת היטל השבחה בספר השני במושגים ובמונחים
 21. ג.17 ב לחוק מיסוי מקרקעין
 22. ד.ס' 62 (א1)+ס'145 לחוק המקרקעין
 23. ב.ס' 61+62 חוק המקרקעין.
 24. ג. הגדרת חברה משכנת,בספר פסקי דין
 25. ג. הגדרת גרירת משכנתא בספר פסקי דין

רוצים לקבל את המדריך החינמי למעבר של מבחן המתווכים?
https://n.sendmsg.co.il/Minisites.aspx?p=96584-68712948288-19759&ref=clalihachana2


רוצים לדעת עוד. התקשרו אלינו עוד היום 
(ניתן גם ללמוד אצלנו קורס הכנה למבחן המתווכים אינטרנטי)
1700-702-777
 
אפיק פרסום בניית אתרים