איזור
מחדרים
עד חדרים
עיר / ישוב
ממחיר
עד מחיר
שכונה
מקומה
עד קומה
סוג הנכס
טקסט חופשי
חפש

פתרון מבחן המתווכים רישיון תיווך 19.2.13 מבחן תיווך  

מועד מבחן המתווכים לצורך הוצאת רישיון תיווך
גרסה 1 
פתרון מוצע לדוגמא
 
19.2.13
1.ב. הגדרת נסח טאבו. ספר פסקי דין
2.ב.הגדרת  דמי הסכמה. הגדרת דמי היתר- ספר פסקי דין
3.ג. פס"ד אהרון חסין נ' דוד בלס
4.ב. ס' 12 ב (א)לחוק התכנון והבניה
5.ב. הגדרת קונה משנה+ס' 4 לחוק המכר
6.ג. ס' 6 חוק המכר דירות.-שווה בדיקה
7.ד.ס' 3+4 חוק המקרקעין(חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה)
8.ב. הגדרת חברה משכנת.הגדרת משכון ספר פסקי דין
9.א. ס' 8 לחוק המתווכים+פס"ד טלי שושן.
10.ג. ס2 לחוק המכר הבטחת השקעות
11.ב. ס' 9 חוק המתווכים
12.ב. ס' 2 ב חוק המתווכים
13.ג. ס' 7 א לחוק המקרקעין.
14.ג. ס' 18 ב לחוק המקרקעין
15.ג. ס' 37 א לחוק המקרקעין.
16.ג. ס' 58 א לחוק המקרקעין
17.ג. ס' 62 א לחוק המקרקעין
18.ג. ס' 13 א לחוק שמאי מקרקעין
19.ג. ס' 16 לחוק החוזים
20.ב. ס' 6 ב' לחוק מיסוי מקרקעין
21.ב. ס' 9 לחוק המתווכים
22.ב. ס' 75 לחוק הגנת הדייר
23.ג. הגדרת דמי הסכמה. היוון. הסכם חכירה . ספר מונחים ומושגים
24.ד. ס' 4א חוק מיסוי מקרקעין+הגדרת העברת נכסים אגב הסכם גירושין הגדרות
25.א. הגדרת מע"מ מושגים ומונחים
 
רוצים לקרוא מידע על התמחות באזורים:
http://el-haneches.co.il/index.php?type=info_page&page_id=27


ואם תרצו לקבוע עמנו פגישת הכוון תעסוקתי:
1700-702-777
sharon@el-haneches.co.i
אפיק פרסום בניית אתרים