איזור
מחדרים
עד חדרים
עיר / ישוב
ממחיר
עד מחיר
שכונה
מקומה
עד קומה
סוג הנכס
טקסט חופשי
חפש

פתרון מבחן תיווך מיום 21 באוקטובר 2010, פתרון מוצע מבחן המתווכים 21.10.2010  


מבחן המתווכים מבוסס על חומר לבחינה לפי הגדרת רשם המתווכים.
יש ללמוד הרבה בכדי לעבור את מבחן התיווך ולקבל רישיון תיווך.
קורסים בנדל"ן וגם לימודי נדל"ן מאד חשובים
להלן פתרון מוצע למבחן התיווך שנערך בחודש אוקטובר בשנת 2010 עם מראה מקום מוצע.
 
תשובות 21 באוקטובר 2010
1.ג. ס' 61+62 +64 לחוק המקרקעין,
2.ב. ס' 441 לחוק העונשין
3.ד.ס' 49 לחוק מיסוי מקרקעין
4.ב.ס' 23 לחוק הגנת הדייר
5.ד. ס' 17 ד' לחוק מיסוי מקרקעין
6.א.ס' 49 לחוק החוזים
7.ד.17 ב חוק מיסוי מקרקעין
8.ד. ס' 30 לחוק התכנון והבניה
9.ג. ס' 9 ב' לחוק המתווכים+תקנות המתווכים פעולות שיווק
10.א. ס' 10 לחוק המתווכים במקרקעין
11.ב. תקנות המתווכים במקרקעין פרטי הזמנה בכתב1(5)
12.א. ס' 2(4) לחוק המכר הבטחת השקעות של רוכשי דירות
13.ד. ס' 3 לחוק המקרקעין+הגדרות חכירה וחכירה לדורות בספר פסקי דין
14.ג. ס' 9 ב' לחוק המתווכים+תקנות המתווכים פעולות שיווק
 
15.ב. ס' 9ב' לחוק המתווכים
16.א. ס' 32 א לחוק הגנת הצרכן. (החוק תוקן מאז כתיבת השאלה)
17.גס' 60 א' לחוק ההוצאה לפועל
18.ד. הגדרת עוסק וצרכן בחוק הגנת הצרכן פרק הגדרות
19.ד. ס' 127 א לחוק המקרקעין
20.ג. ס' 201 לחוק התכנון והבניה
21.ב. ס' 15 לחוק החוזים
22.א. ס' 8 לחוק המתווכים+פס"ד טלי שושן+ס' 2+ס' 4 לחוק הגנת הצרכן+ס' 10 לחוק החוזים תרופות.
23.ב. ס' 12 לחוק החוזים. ס' 10 לחוק החוזים תרופות
24.א. ס' 14 לחוק המתווכים במקרקעין
25ד.ס' 53 לחוק מיסוי מקרקעין

רוצים לדעת איזה תכונות חשובות לסוכני תיווך נדל"ן?
http://el-haneches.co.il/index.php?type=info_page&page_id=47
רוצים לקבוע פגישת הכוון תעסוקתי ולדבר על עבודה בתיווך נדל"ן?
sharon@el-haneches.co.il
1700-702-777


 
אפיק פרסום בניית אתרים