איזור
מחדרים
עד חדרים
עיר / ישוב
ממחיר
עד מחיר
שכונה
מקומה
עד קומה
סוג הנכס
טקסט חופשי
חפש

תשובות עבור מבחן תיווך נובמבר 2012 פתרון מבחן המתווכים 11.11.2012  

תשובות למבחן תיווך במסגרת לימודי תיווך בכדי לעבור את המבחן המתווכים כחלק מלימוד קורסים בנדל"ן, בין אם במסגרת יזמות נדל"ן ובין אם במסגרת לימודי תיווך נדל"ן
למבחן שנערך ביום: 
11 בנובמבר 2012
1.א. ס' 132 לחוק המקרקעין
2.ג. ס' 88 לחוק המקרקעין
3.א. ס' 93 לחוק המקרקעין
4.ד. ס' 99 א לחוק המקרקעין
5.א. ס' 27+ס' 37+ס'42 לחוק המקרקעין
6.א.ס' 12 א לחוק שמאי מקרקעין
7.ב. ס' 11א1 הגדרת שיכון ציבורי לחוק התכנון והבניה
8.ב. ס' 197 לחוק התכנון והבניה
9.ב. ס' 9 לחוק מיסוי מקרקעין- לבדוק בדיוק שנה עדכנית
10.ב. ס' 420 לחוק העונשין
11.ב. ס' 1 לחוק מקרקעי ישראל
12.ב. ס' 188 לחוק התכנון והבניה
13.ד. הגדרת נסח רישום מקרקעין ספר פסקי דין
+ ס'123 לחוק המקרקעין+ ס' 125 לחוק המקרקעין- לבדוק איפה מופיע אישור זכויות
 
14.ג.הגדרת איתור מידע עלנכסים באזור יהודה ושומרון מספר מושגים ומונחים ופסקי דין
15.ב. הגדרת היתר בניה מספר מושגים ומונחים ופסקי דין
16.ב. ס' 15 לחוק החוזים תרופות
17.ב.הגדרת "שימוש חורג" חוק התכנון והבניה.הגדרות היתר בניה ושימוש חורג בספר פסקי הדין
18.ב. ס' 14 +ס' 9 לחוק המתווכים
19.א. דס' 14א. (2) עבירת משמעת.ס' 12 לחוק המתווכים+פס"ד קשתות הנשיא
20.ג. תא 07/35922 מרדכי עוז נ' משה עזרא
21.ד.הגדרת היתר בניה בספר מושגים ומונחים ופסקי דין
22-פסול
23.ב. הגדרת "מע"מ" ספר מושגים ומונחים ופסקי דין
24.ג הגדרת "מוכר " חוק המכר
25.ד ס' 9 (ב1) לחוק המתווכים, הגדרת "מוכר שאינו במהלך עסקיו"

מוזמנים לפגישת הכוון תעסוקתי עמנו באל הנכס
1700-702-777
sharon@el-haneches.co.il

לקריאת כתבה בנושא זכיינות בענף תיווך הנדל"ן במסגרת פעילות מתווכים בישראל
http://el-haneches.co.il/index.php?type=info_page&page_id=136
 
אפיק פרסום בניית אתרים