איזור
מחדרים
עד חדרים
עיר / ישוב
ממחיר
עד מחיר
שכונה
מקומה
עד קומה
סוג הנכס
טקסט חופשי
חפש

תשובות מבחן המתווכים רשם המתווכים במקרקעין 20 באוקטובר 2013 תשובות לשאלון מס' 001 מבחן תיווך  

תשובות ופתרון מוצע למבחן המתווכים במסגרת לימודי תיווך נדל"ן וקורסים בנדל"ן.
למועד מבחן תיווך:

רשם המתווכים במקרקעין 20 באוקטובר 2013 תשובות לשאלון מס' 001
1.ב. ס' 2 לחוק החוזים תרופות
2.ב. ס' 8 לחוק המתווכים+פס"ד טלי שושן. ***
3.ב. ס'13+ס'3 +ס' 78 א לחוק המקרקעין
4. נפסלה
5.ג. ס'3 +ס' 78 א לחוק המקרקעין
6.א. ס' 9 (ב1) לחוק המתווכים, הגדרת "מוכר שאינו במהלך עסקיו"
7.ד.ס' 126א לחוק המקרקעין
8.ד.ס' 59ג +תוספת שניה חלק א התאמות שאינן טעונות הסכמה ס' 9 בחוק המקרקעין
9.ד. ס' 6+7 לחוק החוזים(תרופות בשל הפרת חוזה)
10. נפסלה
11.ג. הגדרת "לקוח" חוק המתווכים, ס' 8 לחוק המתווכים+פס"ד טלי שושן.
12.ד. 3ב לחוק המכר (דירות) הבטחת השקעות של רוכשי דירות***
13.ב. הגדרת שימוש חורג חוק התכנון והבניה + הגד היתר בניה.
14.בהגדרת "מכירה"+"מוכר" +ס' 2 לחוק המכר
15.ב. הגדרת "דמי היתר" ספר דיני מתווכים במקרקעין חלק שני, עקרונות ומושגי יסוד ופסקי דין
16.ד. ס' 17 ד לחוק מיסוי מקרקעין וגם הגדרת "היטל השבחה" ספר דיני מתווכים במקרקעין חלק שני, עקרונות ומושגי יסוד ופסקי דין
17.ג. ס' 17 ב' לחוק מיסוי מקרקעין
18.ד. ס' 16 לחוק החוזים
19.ד. ס' 62(א1) לחוק המקרקעין+ ס' 145 לחוק המקרקעין
20.א. הגדרת  איתור מידע על נכסים באזור יהודה ושומרון, ספר דיני מתווכים במקרקעין חלק שני, עקרונות ומושגי יסוד ופסקי דין
21.א. ס' 196א לחוק התכנון והבניה+ הגדרת היטל השבחה ספר דיני מתווכים במקרקעין חלק שני, עקרונות ומושגי יסוד ופסקי דין
22.ג. הגדרת מכירה, הגדרת זכות במקרקעין וס' 6 א ו לחוק מיסוי מקרקעין
23.ב.ס' 439 לחוק העונשין***מקבל המתנה?
24.ד.הגדרת חברה משכנת והגדרת רשם המשכונות, ספר דיני מתווכים במקרקעין חלק שני, עקרונות ומושגי יסוד ופסקי דין
25.ג. ס' 188 לחוק התכנון והבניה
 

לפגישת הכוון תעסוקתי:
1700-702-777
sharon@el-haneches.co.il

לקריאת כתבה 
5 סיבות טובות למה צריך לעבוד בתיווך
http://el-haneches.co.il/index.php?type=info_page&page_id=110

 

אפיק פרסום בניית אתרים