איזור
מחדרים
עד חדרים
עיר / ישוב
ממחיר
עד מחיר
שכונה
מקומה
עד קומה
סוג הנכס
טקסט חופשי
חפש

תשובות מועד מבחן תיווך רשם המתווכים במקרקעין, מבחן המתווכים ליום 25 ביולי 2012, שאלון מס' 001  

 
רשם המתווכים במקרקעין, מבחן המתווכים ליום 25 ביולי 2012, שאלון מס' 001
1.א. ס' 9 לחוק המקרקעין
2.ד.ס' 29 לחוק המקרקעין
3.א. ס' 37-40 לחוק המקרקעין
4.ד. 9 (ב-1)(2) לחוק המתווכים במקרקעין
5.ב. ס' 20(א) לחוק הגנת הדייר.
6.א. הגדרת "דמי היתר" ספר דיני מתווכים במקרקעין חלק שני, עקרונות ומושגי יסוד ופסקי דין
7.א. הגדרת "דמי הסכמה", ספר דיני מתווכים במקרקעין חלק שני, עקרונות ומושגי יסוד ופסקי דין
8.ב. הגדרת נסח רישום מקרקעין ספר דיני מתווכים במקרקעין חלק שני, עקרונות ומושגי יסוד ופסקי דין
9.ב. ס' 16 לחוק החוזים
10.א. פס"ד חסין נ' בלס, ספר דיני מתווכים במקרקעין חלק שני, עקרונות ומושגי יסוד ופסקי דין
11.א. הגדרת זיוף בחוק העונשין.419. 420 418.441לחוק העונשין
 
12.ג. הגדרת "היתר בניה" , ספר דיני מתווכים במקרקעין חלק שני, עקרונות ומושגי יסוד ופסקי דין
13.א. ס' 12 לחוק המתווכים. תא"מ 09-02-4203 שמעון נ' סמיקון, ספר דיני מתווכים במקרקעין חלק שני, עקרונות ומושגי יסוד ופסקי דין
14.א. הגדרה "חברות משכנות" והגדרת רשם המשכונות, ספר דיני מתווכים במקרקעין חלק שני, עקרונות ומושגי יסוד ופסקי דין
15.ג. ס' 3א1 חוק המכר דירות(הבטחת השקעות של רוכשי דירות)
16.ד. הגדרת "שימוש חורג" חוק התכנון והבניה.הגדרות היתר בניה ושימוש חורג  ספר דיני מתווכים במקרקעין חלק שני, עקרונות ומושגי יסוד ופסקי דין
17..ג. הגדרת גרירת משכנתא בספר דיני מתווכים במקרקעין חלק שני, עקרונות ומושגי יסוד ופסקי דין
18.ב. ס' 4 א חוק מיסוי מקרקעין+הגדרת מכירת נכסים אגב הסכם גירושין מספר פסקי הדין
19.א.ס' 5 (ב)+(ג) לחוק המתווכים במקרקעין
20.ב. ס' 59 לחוק המקרקעין
21.ב. ס'59ז לחוק המקרקעין
22.ב. הגדרת מקרקעין בחוק המקרקעין.+ס' 12 לחוק המקרקעין
23.א. פס"ד אנגלו סכסון סוכנויות לנכסים סביון נ' רחל פסרמן, ספר דיני מתווכים במקרקעין חלק שני, עקרונות ומושגי יסוד ופסקי דין
24.ג. ס' 53 לחוק החוזים במקרקעין
25.א. ס' 8 לחוק המתווכים+פס"ד טלי שושן+ס' 2+ס' 4 לחוק הגנת הצרכן+ס' 10 לחוק החוזים תרופות.
 

לקביעת פגישת הכוון תעסוקתי לגבי עבודה בתיווך נדל"ן או לרישום לקורסים בנדל"ן, קורס הכנה למבחן המתווכים, קורס שיווק נדל"ן, יזמות ועוד
sharon@el-haneches.co.il
1700-702-777

לקריאת כתבה בנושא: דברים שצריך לדעת לפני שמתחילים לעבוד בנדל"ן
http://el-haneches.co.il/index.php?type=info_page&page_id=96
אפיק פרסום בניית אתרים