איזור
מחדרים
עד חדרים
עיר / ישוב
ממחיר
עד מחיר
שכונה
מקומה
עד קומה
סוג הנכס
טקסט חופשי
חפש

רשם המתווכים במקרקעין 30 באפריל 2012 שאלון מבחן מספר 001 תיווך - אל הנכס  


רשם המתווכים במקרקעין 30 באפריל 2012 שאלון מבחן מספר 001 תיווך - אל הנכס

1.א. הגדרת "דמי היתר" ספר דיני מתווכים במקרקעין חלק שני, עקרונות ומושגי יסוד ופסקי דין
2.ד. הגדרת חוזה פיתוח עם מנהל מקרקעי ישראל, ספר דיני מתווכים במקרקעין חלק שני, עקרונות ומושגי יסוד ופסקי דין
3.ד. פס"ד אנגלו סכסון סוכנויות לנכסים סביון נ' רחל פסרמן, ספר דיני מתווכים במקרקעין חלק שני, עקרונות ומושגי יסוד ופסקי דין 
4.ד. ס' 8 לחוק המקרקעין.+ עא 158/77 פס"ד רבינאי נ' חברת מן השקד בע"מ(בפירוק), ספר פסקי דין
5.ג. ס' 96 לחוק הגנת הדייר
6.ד. ס' 29 לחוק הגנת הצרכן
7.ד. ס' 4 א חוק מיסוי מקרקעין+הגדרת מכירת נכסים אגב הסכם גירושין מספר פסקי הדין
8.ד. ס' 84 א לחוק הירושה
9.א. ס' 80 לחוק המקרקעין
10.ב. ס' 80 לחוק המקרקעין
11.ג. ס' 94(ב) לחוק המקרקעין
12.ב. ס62 לחוק המקרקעין
13.ד. ס' 61 + ס' 62(א) (א) לחוק לחוק התכנון והבניה ***
14.ד. הגדרת חכירה לדורות ספר דיני מתווכים במקרקעין חלק שני, עקרונות ומושגי יסוד ופסקי דין
+ ס' 3 לחוק המקרקעין
15.א. הגדרת חברה משכנת והגדרת משכון ספר פסקי דין
16.ג.ס' 6(ב) חוק מיסוי מקרקעין
17.ג הגדרת דמי הסכמה, לדורות ספר דיני מתווכים במקרקעין חלק שני, עקרונות ומושגי יסוד ופסקי דין.
18.ד. הגדרת היתר בניה, ספר דיני מתווכים במקרקעין חלק שני, עקרונות ומושגי יסוד ופסקי דין.
19.ד. ס' 34 לחוק המקרקעין
20.ג. ס' 14(ב) לחוק המתווכים
21.ד.ס' 59ו(א) לחוק המקרקעין
22.א פסק דין דה כהן בע"מ נ' אלון עמרם, ספר דיני מתווכים במקרקעין חלק שני, עקרונות ומושגי יסוד ופסקי דין.
23.א. תקנות המתווכים במקרקעין(פרטי הזמנה בכתב), תא 98/6577 טרנס גלובל סוכנות לנכסים בע"מ נ' נתנאל אל.אל. סי בע"מ ואח, ספר דיני מתווכים במקרקעין חלק שני, עקרונות ומושגי יסוד ופסקי דין.
24.ג. הגדרת זיוף בחוק העונשין.419. 420 418. 441לחוק העונשין.
25.א. הגדרת תקופת הבדק ס' 4 לחוק המכר+ תוספת לחוק המכר(ס' 4) (3)

לפגישת הכוון תעסוקתי לגבי עבודה בתיווך נדל"ן
sharon@el-haneches.co.il
1700-702-777

לקריאת כתבה נוספת של איך להיות מתווכים מצליחים בישראל 
http://el-haneches.co.il/index.php?type=info_page&page_id=137
 
אפיק פרסום בניית אתרים