איזור
מחדרים
עד חדרים
עיר / ישוב
ממחיר
עד מחיר
שכונה
מקומה
עד קומה
סוג הנכס
טקסט חופשי
חפש

תשובות מבחן תיווך 7.2018 , מבחן רשם המתווכים  

 
רשם המתווכים
מועד בחינה: קיץ יולי 2018
להלן תוצאות הבחינה לפי הגרסאות:
 
 1. א. הגדרת חברה משכנת, נסח רישום מקרקעין והגדרת רשם המשכונות, ספר דיני מתווכים במקרקעין חלק שני, עקרונות ומושגי יסוד ופסקי דין
 2. ג. עא 158/77 פס"ד רבינאי נ' חברת מן השקד בע"מ(בפירוק)
 3. ב. ס' 3 חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה).
 4. ג. ס' 3 א חוק מכר (דירות) הבטחת השקעות של רוכשי דירות
 5. ד.ס' 75(1) חוק הגנת הדייר
 6. ג. ס'62 א(א) 10 לחוק התכנון והבניה
 7. ב. ס' 191 לחוק התכנון והבניה
 8. א. ס' 2 חוק מכר דירות הבטחת השקעות של רוכשי דירות
 9. ג.ס' 13 לחוק החוזים תרופות
 10. ד.הגדרת תכנית בנין עיר (תב"ע) ספר דיני מתווכים במקרקעין חלק שני, עקרונות ומושגי יסוד ופסקי דין
 11. ג. הגדרת תמ"א 38, ספר דיני מתווכים במקרקעין חלק שני, עקרונות ומושגי יסוד ופסקי דין
 12. ג.  הגדרת היטל השבחה , ספר דיני מתווכים במקרקעין חלק שני, עקרונות ומושגי יסוד ופסקי דין
 13. א.ס' 49 לחוק מיסוי מקרקעין
 14. א. ס' 99-101 – חוק המקרקעין
 15. א. פס"ד ת"ק 41269/09/12 נועם יואל כהן נ' אנדרי גולן
 16. ד. ס' 198 ה לחוק התכנון והבניה
 17. ד. ס' 7 א צו מכר דירות(טופס של מפרט) התשל"ד – 1974
 18. א. ס' 39ב לחוק המקרקעין.
 19. א . פס"ד ת"א 35922/07 מרדכי עוז נ' משה עזרא
 20. ב. פס"ד ב.פ הנשיא סוכנויות נדלן בעמ נ' בקרמן ואח.
 21. ד . וועדת משמעת
 22. ג. ס' 63 לחוק המקרקעין
 23. ד.  ס' 4 לחוק מיסוי מקרקעין
 24. ב. ס' 187  שיכון חלוף.
 25. ד. הגדרת משק חקלאי ספר פסקי דין
 
 
 
 
 
אפיק פרסום בניית אתרים