איזור
מחדרים
עד חדרים
עיר / ישוב
ממחיר
עד מחיר
שכונה
מקומה
עד קומה
סוג הנכס
טקסט חופשי
חפש

מבחן תיווך 17.1.2018 תשובות  


רשם המתווכים במקרקעין 17-1-2017 00:00-שאלון מספר 0002
תשובות מבחן תיווך ינואר 2017
תשובות משוערות של אל הנכס למועד 17.1.17
תשובות רשמיות רק של רשם המתווכים
 
 1. ד. פס"ד ע"א 107/86 אהרון חסין נ' דוד בלס. ספר דיני מתווכים במקרקעין חלק שני- עקרונות ומושגי יסוד.
 2. א הגדרת "הקלה" ספר דיני מתווכים במקרקעין חלק שני- עקרונות ומושגי יסוד.
 3. א. ס' 104 לחוק המקרקעין
 4. ד. ס' 27 לחוק המקרקעין
 5. א. חוק המקרקעין תוספת שניה(ס' 59ג) חלק ב' התאמות הטעונות הסכמת רוב בעלי הדירות
 6. א. ס' 79 א לחוק המקרקעין
 7. ג. ס 2 +ס' 14 + ס' 18 ב לחוק המתווכים
 8. ב. ס' 14 ב לחוק המתווכים
 9. א. ס' 2 א לחוק מכר(דירות)
 10. ד. ס' 61,62, 64 לחוק המקרקעין
 11. ב.הגדרת מע"מ. ספר דיני מתווכים במקרקעין חלק שני- עקרונות ומושגי יסוד.
 12. ד. הגדרת היתר בניה בספר דיני מתווכים במקרקעין חלק שני- עקרונות ומושגי יסוד.
 13. ד.ס' 3 א חוק מכר הבטחת השקעות
 14. א. ס' 40 א' א' חוק המקרקעין
 15. ד. פס"ד רבינאי נ' חברת מן השקד ספר שני דיני מתווכים פסקי דין+ס' 8 לחוק המקרקעין
 16. ג. הגדרת חברות משכנות-  ספר דיני מתווכים במקרקעין חלק שני- עקרונות ומושגי יסוד.
 17. ד. ס 72 א חוק המקרקעין
 18. א. ס' 5.א א חוק המקרקעין(חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה)
 19. ב.  פס"ד ע"א 3455/06 דה כהן בע"מ נ' אלון עמרם. ספר דיני מתווכים במקרקעין חלק שני עקרונות ומושגי יסוד
 20. ד. הגדרת איתור מידע על נכסים באזור יהודה ושומרון. ספר דיני מתווכים במקרקעין חלק שני
 21. ד. ס' 7 +ס' 8 לחוק המקרקעין
 22. ב. ס' 9 ב +ס' 14 ב לחוק המתווכים
 23. א. ס' 11 לחוק החוזים(תרופות בשל הפרת חוזה)
 24. א. הגדרת דמי היוון. ספר דיני מתווכים חלק שני הגדרות
 25. ג. תא 35922/07 מרדי עוז נ' משה עזרא

לקביעת פגישה בנושא עבודה:
1700-702-777
sharon@el-haneches.co.il

לקריאת כתבה בנושא זכיינות
http://el-haneches.co.il/index.php?type=info_page&page_id=161
אפיק פרסום בניית אתרים