איזור
מחדרים
עד חדרים
עיר / ישוב
ממחיר
עד מחיר
שכונה
מקומה
עד קומה
סוג הנכס
טקסט חופשי
חפש

תשובות מבחן תיווך ינואר 2019  

רשם המתווכים
מועד בחינה: קיץ 29.1.2019
להלן תוצאות הבחינה לפי הגרסאות:
גרסה 1 גרסה 2 גרסה 3 גרסה 4
1. ג' 11. א' 25. א' 13. ג'
2. א' 13. ב' 17. ג' 21. ד'
3. א' 24. ד' 14. א' 4. ב'
4. א' 25.א' 5. א' 10. ג'
5. ב' 6. א' 20.ג' 8.ד'
6. א' 19.ד' 2. א' 16. ב'
7. א' 14. ד' 22. ד' 25.ד'
8. ג' 18. ד' 3.ב' 22.ד'
9. ג' 17. ג' 8.ב' 17.ב'
10. א' 5.ד' 7.ד' 23.ג'
11. ג' 8.ד' 16.ב' 7.ב'
12. ב' 20. ב' 10.ד' 19.א'
13. ד' 3. ד' 4. א' 2. א'
14. ד' 15. ג' 11. א' 5.ב'
15. ג' 4.ד' 12.ג' 15.א'
16. ב' 23.ג' 15.ב' 18.ד'
17. ב' 9. ב' 21. ב' 14. א'
18. ד' 2. ב' 13. א' 20.ג'
19. ב' 1. א' 23. ד' 3. ד'
20. ד' 7. ג' 19. ד' 11. ג'
21. א' 21. ב' 6. ד' 24. ב'
22. ב' 22. ד' 1. ג' 9. ד'
23. ג' 12. א' 9. ג' 12. ד'
24. א' 16. ג' 18. ב' 6. ד'
25. ג' 10. ד' 24. א' 1. ג'
 
 
אפיק פרסום בניית אתרים